FANDOM


An YouyaArmor of Red FlameBai Wuji
Chang WenChen FanChen Fan/Cultivation
Chen Fan/Image GalleryChen Fan/TechniquesChen Huaian
Chen XuChen YuxingConfused Heart Bells
Cultivation LevelDimension Altering Dharma TreasureFang Mingde
Fang QiongFive Thunder SealGuo Wei
Han DongyuHei FusheHua Yunfeng
Hua Yunfeng/Image GalleryJiang ChuranJiang Haishan
Jiang TanqiuJiao Xue DaiKun Peng
Lei QianjueLei ShiLi Yichen
Lin BaoLin HuLu Hexuan
Lu JiajiaLu TianfengLu Tianlong
Lu YanxueMengMengNorth Qiong Sect
Rebirth of the Urban Immortal Cultivator WikiShen JunwenShen Ronghua
Si YingxiaSoul Refining ArtSpirit Robbing Array
Tang YifeiTang YuanqingThe Drug God Valley
Thirty Six Form Apex Martial ArtsTong ShanTrue Martial Immortal Sect
True Martial Thirty-Six FormsTwelve Sky Art PaintingsVoid Body Refining Arts
Void Mortal RefinementWang XiaoyunWei Changfeng
Wei ChanggengWei ZipingWei Ziqing
Wu ShanheXiaomanXing Zhong
XiuXiu/Image GalleryXu Ao
Xu RongfeiXue JiaoYang Chao
Yu WenjingYun QianqianZhang Ben
Zhang YumengZheng AnqinZhong Yaoyao
Zhou Tianhao
File:2019-09-10 033154.pngFile:20200728-215525.jpgFile:An Youya.PNG
File:An youya.PNGFile:Annotation 2019-09-02 011355.pngFile:Annotation 2019-09-02 012606.png
File:Bai Wuji.pngFile:ChenFanManhua.pngFile:Chen Fan.png
File:Chen Fan 2.jpgFile:Chen Fan 2nd Form.jpgFile:Chen Fan 2nd Form 2-0.jpg
File:Chen Fan 2nd Form 2.jpgFile:Chen Fan 2nd Form 3-0.jpgFile:Chen Fan 2nd Form 3.jpg
File:Chen Fan 3.jpgFile:Chen Fan 4.jpgFile:Chen Fan China Strongest God.jpg.png
File:Chen Fan Common Body.pngFile:Chen Fan Golden Armor.jpgFile:Chen Fan Golden Armor 2.jpg
File:Chen Fan Golden Armor 3.jpgFile:Chen Fan Immortal 2.jpgFile:Chen Fan Immortal Body's back.jpg
File:Chen Fan Immortal Body.jpgFile:Chen Fan Immortal Body 1.jpgFile:Chen Fan Immortal Sovereign Face.jpg
File:Chen Fan Immortal Sovereign Form.jpgFile:Chen Fan Immortal Sovereign Form 2.jpgFile:Chen Fan Immortal Sovereign Form 3.jpg
File:Chen Fan Immortal white hair.jpgFile:Chen Fan Immortal white hair 2.jpgFile:Chen Fan Master of Kunlun Burial Ground.jpg
File:Chen Fan Master of Kunlun Burial Ground 2.jpgFile:Chen Fan Master of Kunlun Burial Ground 3.jpgFile:Chen Fan Master of Kunlun Burial Ground 4.jpg
File:Chen Fan True Monarch.jpgFile:Chen Fan Wedding.jpgFile:Chen Fan Wedding 2.jpg
File:Chen Fan White Hair 2.jpgFile:Chen Fan white hair.jpgFile:Chen Huaian.png
File:Chen Yuxing.pngFile:Chen fan 2.PNGFile:Chen fan 6.jpg
File:Chen fan in chinese robe.jpgFile:Chen fan white hair.pngFile:Download.jpg
File:Example.jpgFile:FangQiongManhua.pngFile:Fang Mingde.jpg
File:Foto (2).jpgFile:Han Dongyu.pngFile:Hei Fushe.png
File:Jiang Churan.pngFile:Jiang Haishan.pngFile:Lei Qianjue.png
File:Lin bao.pngFile:Lin hu (master hu).pngFile:Lu Yanxue.png
File:Photo 2020-02-21 07-03-27.jpgFile:R.jpgFile:Rebirth-of-The-Urban-Immortal-Cultivator-Chapter-185-Release-Date-Where-To-Read-and-Spoilers-scaled.jpg
File:Rebirth Of The Urban Immortal Cultivator.jpgFile:Screen Shot 2020-08-14 at 1.12.52 PM.pngFile:Screen Shot 2020-08-14 at 1.52.07 PM.png
File:Screen Shot 2020-08-14 at 1.53.56 PM.pngFile:Shen Junwen.pngFile:Shen Ronghua.png
File:Si Yingxia.pngFile:Tang Yifei.pngFile:Tong Shan.png
File:Wei Changfeng.pngFile:Wei Changgeng.pngFile:Wei Ziping.png
File:Wei ziqing.pngFile:Wiki.pngFile:Wu Shanhe (master wu).png
File:Xing zhong.pngFile:Xiu.pngFile:Xu ao.png
File:Xu rongfei.PNGFile:Xu rongfei.pngFile:Xue Jiao.png
File:Yu Wenjing.pngFile:Zhang Ben.pngFile:Zhang Yumeng.png
File:Zheng Anqin-0.jpgFile:Zheng Anqin.jpgFile:Zhong Yaoyao.png
File:Zhou tianhao.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.